Energietransitie
modelleren

Jouw gids in de wereld
van energiemodellen

010011110010001010

Nederland werkt aan de energietransitie. Om beslissingen te ondersteunen worden steeds vaker modellen gebruikt. Overheden en belanghebbenden hebben niet altijd voldoende achtergrond in de modelleerwereld. Deze website biedt deze achtergrond in een notendop.

Ben je ambtenaar, bestuurder of andere belanghebbende?

Deze website helpt jou modellen te begrijpen en goed te gebruiken. Zo kan je betere beslissingen maken. Elk vraagstuk is uniek en vraagt om maatwerk. Deze website belooft daarom geen kant-en-klare oplossingen, maar geeft je de nodige houvast om in gesprek met een modelleur de maatwerkoplossing voor jouw vraagstuk te vinden.

Ben je modelleur?

Deze website vat op een compacte manier de “good modelling practices” samen. Je kan het gebruiken om na te gaan of je alle principes scherp hebt en goed toepast. De website biedt jou en gebruikers van modellen een gemeenschappelijke basis om elkaar beter te begrijpen. Zo kan je betere maatwerkoplossingen aanbieden.

Wegwijs op de website

Deze website neem je in vijf thema’s mee in de wereld van energiemodellen. In elk thema vind je achtergrondinformatie, voorbeelden en tips.

De belangrijkste informatie is samengevat in vijf infographics. Dit zijn visuele geheugensteuntjes die je ook kan uitprinten.

Over dit project

Deze website is gemaakt in opdracht van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland en de Topsector Energie. De inhoud is ontwikkeld door CE Delft in samenwerking met de TU Delft en met input van diverse stakeholders. Het grafisch ontwerp is gemaakt door Yulia Ink. De website is vormgegeven door Webfruits. Meer informatie over dit project is te verkrijgen bij de projectleider Nina Voulis.