Waarom modelleren?

De kansen, uitdagingen en gevolgen van de energietransitie zijn niet eenvoudig te overzien. Modellen kunnen je helpen om de complexiteit te begrijpen, te analyseren en de gevolgen van beslissingen in te schatten. Kortom, modelleren biedt inzichten.

Wat is een model?

Een model is een vereenvoudigde weergave van de realiteit. Modellen kunnen fysiek zijn, zoals een maquette van een gebouw. Modellen voor de energietransitie zijn meestal computermodellen. Ze vatten de realiteit in wiskundige beschrijvingen. Vervolgens wordt de rekenkracht van computers gebruikt om uitkomsten uit te rekenen.

_

Wat is modelleren?

Modelleren is het nabootsen van de realiteit of een toekomstbeeld. Met een computermodel kan je virtueel uitproberen wat er gebeurt als je de ene of de andere keuze maakt. 

Waarom modelleren?

Met modellen kan je zaken uitproberen die in de realiteit niet mogelijk zijn, omdat ze te duur zijn, te moeilijk zijn, of te lang duren. Modellen helpen om inzichten te krijgen in verbanden en verhoudingen, in de uitkomsten van alternatieven en in de gevolgen van beslissingen. Modellen kunnen geen belangen tegen elkaar afwegen of een waardeoordeel uitspreken. Dat is aan de belanghebbenden en besluitvormers. Modelleren kan dus een onderdeel zijn van besluitvormingsprocessen. Modellen kunnen daarbij als krachtige hulpmiddelen ingezet worden.